čtvrtek 11. září 2008

SOUD: DIGI novela je "ústavní"

RRTV vzala na vědomí usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. srpna 2008, č.j. 10 Ca 149/2008-53, kterým byla odmítnuta žaloba společnosti MINORITY a.s. proti rozhodnutí Rady o udělení kompenzační licence společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., přičemž Městský soud v Praze dospěl k závěru, že přechodná ustanovení čl. IV bodu 5. zákona č. 304/2007 Sb. jsou ústavně konformní.

TZ

Žádné komentáře: