středa 24. září 2008

BERT nebude "vrchním neomezeným" BERTEM , ale... a dividendu rozdělí především státy samy

"Brusel - Evropský parlament schválil balík reforem pro telekomunikační trh Evropské unie. Ten mimo jiné počítá s dělením telekomunikačních společností na dvě části, z nichž jedna vlastní sítě a druhá poskytuje služby. Europoslanci a Evropská komise si od tohoto kroku slibují větší podporu hospodářské soutěže a příchod nových firem na trh.

Pokud návrh v této podobě schválí i členské státy EU, rozdělení firem bude moci nařídit národní regulátor, v českém případě tedy Český telekomunikační úřad (ČTÚ).
Zákonodárci naopak zamítli myšlenku vzniku jednotného telekomunikačního regulátora, který by měl právo veta i vůči jednotlivým národním úřadům. Podobně se před časem zachovaly i členské státy, které stejně jako parlamentní výbory dávají přednost zachování dosavadní "sítě" evropských regulátorů, která spojuje jednotlivé národní regulátory.
Namísto jednotného regulačního úřadu by měl vzniknout jiný úřad, který by měl především poradní funkci vůči Evropské komisi a nezasahoval by do kompetencí národních regulátorů.
"Telekomunikační balíček má otevřít konkurenci, která zkvalitní služby a sníží ceny pro koncové spotřebitele internetu, mobilních telefonů a jiných služeb elektronických komunikací," sdělila ČTK europoslankyně Zuzana Roithová. Podle ní navíc nový návrh zrychlí přenositelnost čísla či zlepší kontrolu evropské tísňové linky 112, zlepší boj s nevyžádanými emaily (spamem), ochranu dat a rozšíří služby pro zdravotně postižené.
Takzvaný telekomunikační balík ale počítá i s využitím kmitočtů, které se uvolní poté, co země zhruba do roku 2012 přejdou z letitého televizního analogového vysílání na digitální, pro rozvoj bezdrátového internetu. Evropská komise si představovala, že by rozvoj bezdrátového internetu měl být v tomto případě celoevropskou iniciativou, ale poslanci její přání trochu "rozředili" a nechali větší slovo členským státům. Autor: ČTK "

Podrobnosti včetně hlasování průběžně přes tuto případně další stránky:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+AGENDA+20080924-LASTV+0+DOC+XML+V0//CS&language=CS

TZ EP

Žádné komentáře: