středa 10. září 2008

Nizozemsko a další nesouhlasí se záměrem EK „přitvrdit“ pravidla pro veřejnoprávní média.

Evropská komise by se podle nizozemského ministra kultury Ronalda Plasterka neměla „míchat“ do financování veřejnoprávních médií. Reagoval tak mj. i na aktuální plán eurokomisařky Noelie Kroesové , která má v EK na starosti hospodářskou soutěž, a která navrhuje zpřísnění pravidel pro zjednodušeně řečeno „státní podporu“ veřejnoprávním médiím v zemích EU. Jde o záměr komisařky, který by měl vstoupit podle plánu v platnost ještě dříve než dojde k plnému rozvinutí dalších nových služeb a rozšíření televizních programů v rámci digitalizace veřejnoprávních i komerčních médiích ve většině členských zemích.Jak informují zdroje z EK je proti plánům komisařky Kroesové nyní již asi 13 zemí v čele s Německem, Nizozemím, Belgií a Irskem. Podle stejných zdrojů se v otázce tzv. tržních testů pro veřejnoprávní média příliš nepočítá s podobným postojem ze strany dalších východoevropských států EU, které jsou v obecném duchu považovány v mnoha případech za výrazné příznivce komerčních televizí. Podobný názor na spřízněnost některých nových členských zemí s komerčními médii veřejně zaznívá v různé podobě v místních médiích a naposledy právě i od nizozemského ministra, který se snaží získat podporu v dalších zemích proti novým zpřísněním pro veřejnoprávní média.

V praxi jde o plánovanou revizi celkového rámce State Aid Action Plan (česky Akční plán pro státní podpory - Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005–2009 (Konzultační dokument) {SEC(2005) 795 ) a přímo i revizi původního „sdělení“ ke státní podpoře veřejnoprávním médiím z roku 2001 ( Sdělení Komise o použití pravidel státní podpory na veřejnoprávní vysílání (2001/C 320/04))


P.S. Některá rozhodnutí EK ve věci veřejniprávních médií z pohledu hospodářské soutěže.

(Zdroje: EK, NRC ad.)

Žádné komentáře: