pondělí 8. září 2008

Nový regulační rámec pro telekomunikace: Členské státy EU chtějí zredukovat ambice členů Evropského parlamentu ( a nakonec i BERTa)

Po poměrně dlouhém projednávání pravidel nového regulačního rámce pro oblast telekomunikací se role poněkud obracejí. Přestože na počátku byl záměr Evropské komise , který kromě jiného počítal s vytvořením zcela nového nadnárodního regulačního orgánu (Body of European Regulators in Telecoms (BERT) a řadou pravomocí a přirozeně s velkou vlnou kritiky (včetně hlasů za ČR), postupně se názory mění. Zejména pak po některých zásazích a plánech z řad poslanců Evropského parlamentu. Nyní před dalším kolem projednávání návrhu balíku evropských směrnic, které začíná po parlamentních prázdninách zanedlouho v EP, se objevuje aktivita právníků přímo z Evropské komise. Cílem je do značné míry zmírnit návrhy na posilování původního námětu od Evropské komise (listopad 2007), který někteří poslanci považovali i přes silnou vlnu kritiky za nedostatečný a nový orgán za „málo kompetentní“.

K tomu bylo uspořádáno v minulém týdnu i setkání s evropskými „zákonodárci“ a právníky EK. Další setkání by již mělo být i veřejné a dokonce živě přenášeno televizemi. Klíčové témata diskuze jsou 3 hlavní oblasti - vznik a činnost nového „superregulátora“,kompetence EK ve vztahu k pravomocím členských států a správa kmitočtového spektra (zejména ve vztahu k digitální dividendě a možnosti komerční správy).

Dokončení rámce pro telekomunikace si nakonec ještě před našim předsednictvím vzalo za klíčový úkol současné francouzské vedení EU. Je už k dispozic dokonce i finální termín a tím je 27.listopad. Na ČR pak „zbude“ už „jen“ praktická aplikace v rámci členských států EU. Tedy alespoň podle plánů.

Žádné komentáře: