čtvrtek 4. září 2008

Dohoda klíčových organizací k digitálnímu rozhlasu v Evropě

Sdružení pro digitální technologie EICTA ( the European Digital Technology Industry Association) se dohodla s EBU (the European Broadcasting Union) a se sdružením WorldDMB na společném postupu a podpoře harmonizace a rozvoje interoperability služeb v rámci digitálního rozhlasového vysílání. Obsahem dohody je mj. specifikace pro technologické standardy skupin DAB / DAB+ / DMB a členění na 3 hlavní „profily“ - Standardní (...masové využití), „Rich media“ přijímače a na Multimediální přístroje.

Cílem je vytvořit funkční a sjednocený technologický projetk , který by měl umožnit komplexní rozvoj digitálního rozhlasu. Zatím se cesta formou administrativních kroků například ze strany EK v praxi příliš nedaří naplňovat. Krok, který je iniciativou i ze strany výrobců a vývoje, lze tak považovat do jisté míry za podporu „politické“ vůle na společném postupu a to nyní i v praktické a podnikatelské rovině.

O digitálním rozhlasu u nás se bude opět (kromě hlavní agendy) jednat i na nadcházejícím jednání Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v ČR v příštím týdnu, a to i za účasti zástupců veřejnoprávního média.

P.S.
Letní Aktivity a vize budoucnosti digitálního rozhlasu The Digital Radio Working Group (DRWG) ve V.Británii

Vypnutí analogu v roce 2020 ve VB

Žádné komentáře: