čtvrtek 11. září 2008

Slovenský zákon o kinematografii jde dál, česká legislativa platí zatím v nezměněné podobě.

Na Slovensku se návrh zákona o kinematografii dostal do 2.parlamentního čtení, kde se budou podávat návrhy na změny.verze zatím. Podle návrhu by se státní příspěvek měl pohybovat až do výše 50 % z celkové sumy příspěvků v předešlém roce. Počítá se i s dotacemi dalšími příjmy. Do Fondu budou například mířit i pokuty od inkasované mediální radou (Rada pre vysielanie a retransmisiu) a další sankce plynoucí právě z nového návrhu zákona. Výdaje Fondu nesmí překročit 5% příjmů.

Český návrh novely zatím neprošel přes připomínkování státních orgánů a dotčených subjektů. Dosavadní zákon ČR je k dispozici zde. Dle diginovely jde část příjmů z reklamy přes zvláštní účet ČT přímo do Fondu jako mandatorní výdaj.

Žádné komentáře: