pondělí 1. září 2008

Důležitá novela ZEKu jde na jednání LRV a poté do vlády

Návrh novely Zákona o el. komunikací a dalších předpisů, které mají vliv i na digitální vysílání, byl postoupen Legislativní radě vlády, a po projednání by měl být zákon předán na jednání vlády k finálnímu rozhodnutí. V průběhu léta proběhlo připomínkové řízení a náročné vypořádání množství došlých námětů a návrhů změn od privátních i státních orgánů a institucí - předkladatelem návrhu je MPO ve spolupráci s ČTÚ. Na základě jednání a výsledné shody státních orgánů (jeden z dílčích, ale velmi důl. návrhů i ve spolupráci s NKS) byla zpracována i další důležitá ustanovení, která kompletují a doplňují legislativní rámec i pro oblast digitální televizního či rozhlasového vysílání. Návrh zákona je stejně jako řada dalších kompletně k dispozici i na standardních webech , například zde (Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony PID: RACK7FVJVH55 - příp.hledat pod MPO...).

Návrh již vyvolal výrazně negativní veřejné reakce některých zástupců komerční sféry a lze očekávat tradičně poměrně náročné projednávání a silný lobbing vůči některým z pohledu státních orgánů potřebným změnám. Předpokládá se , že by se norma v případě pozitivního průběhu projednávání a schvalování mohla dostat k projednání v PSP letos na podzim. Na jaře bude pak situace složitější i díky prioritnímu zapojení všech důležitých institucí od agendy spojené s předsednictvím ČR v EU.

Návrh v zásadě z pohledu digitalizace řeší klíčové oblasti:
- Správa kmitočtového spektra
- Zrušení zákazu křížení vlastnictví v zákoně o provozování rozhlasového a televizního vysílání
- Zrušení omezení vlastnictví sítí elektronických komunikací pro šíření rozhlasového a zemského digitálního televizního vysílání v zákoně o provozování rozhlasového a televizního vysílání
- Upřesnění kompetence Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) pro provádění změn v souboru technických parametrů
- Zrušení poplatků za společný příjem digitálního televizního vysílání v autorském zákoně
- Zpřesnění rozsahu povinností České televize po dobu přechodu na digitální televizní vysílání

Návrh v podrobné části obsahuje mj. řešení duplicity současného analogového a digitálního vysílání na jednom území nad rámec nařízení vlády o technickém plánu přechodu . Mechanismus diskutovaného řešení by měl také umožnit RRTV vést příslušná správní řízení a v odůvodněných a prokázaných případech omezit soubor technických parametrů pro vysílání.
Návrh se také vypořádává i s možností "diskriminace" v případě STA, která do jisté míry dosud zvýhodňovala příjem analogového televizního vysílání nad příjmem digitálního televizního vysílání, za které se již musely hradit autorské poplatky. (ad evropská směrnice 2001/29/ES a příslušný systém výjimek). Tato otázka byla kompetentními orgány i díky nepříliš jasnému znění příslušných ustanovení směrnice konzultována s Evropskou komisí (možnost rozšíření výjimky ve prospěch STA). Při veřejné diskuzi v rámci projednávání s "dotčenými stranami" bylo mj. rovněž konstatováno, že již není žádný důvod pro omezování podnikání v oblasti elektronických komunikací ze zákona a omezení hospodářské soutěže.

Žádné komentáře: