čtvrtek 12. července 2012

AUKCE kmitočtů vyhlášena

Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oznamuje, že jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. o) a p) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a podle § 146 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje podle § 21 zákona výběrové řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz.
Podmínky tohoto vyhlášení jsou uvedeny ve Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz, čj. ČTÚ-120 780/2012-613 (dále jen „Vyhlášení“), uveřejněném podle § 125 odst. 2 písm. d) zákona v částce 9/2012 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy. Přihlášky do výběrového řízení je možno podávat Úřadu za podmínek podle Vyhlášení nejpozději do 10. 9. 2012.
čj. ČTÚ-120 780/2012-613
odbor správy kmitočtového spektra

Žádné komentáře: