pondělí 2. července 2012

Nová vyhláška k "monopolům" i na našem telekomunikačním trhu

Ve Sbírce zákonů vyšla pod číslem 228/2012 Sb. nová Vyhláška o stanovení kritérií pro posuzování, zda má více subjektů společnou významnou tržní sílu na relevantním trhu elektronických komunikací, která nahrazuje vyhlášku č. 430/2005 Sb. 

Hlavními body vyhlášky jsou zejména  ustanovení, která definují tzv. společnou významnou tržní sílu dle textu přílohy II směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice) ve znění revize z roku 2009 a ta, která zužují počet kritérií ale  doplňuje nové kritérium uvedené v § 1 odst. 2 písmenem d) - vertikální integrace se společným odmítáním dodávek.

"Český telekomunikační úřad může za podniky se společnou významnou tržní silou označit dva nebo více podniků, jestliže i při neexistenci strukturálních nebo jiných vazeb mezi nimi působí tyto podniky na relevantním trhu, jenž není efektivně konkurenční a na  němž nemá žádný z těchto podniků sám o sobě významnou tržní sílu...."

Žádné komentáře: