středa 24. září 2014

III. kmitočtové pásmo patří hlavně digitálnímu rádiu, televizím nepomůže...

EBU  spouští diskuzi k využití tzv. III. kmitočtového pásma, které je prioritně určeno pro digitální rozhlasové vysílání (částečně podle GE06 pro DVB-T). Donedávna v  některých zemích, vč. ČR (TV NOVA) , bylo toto pásmo v éře analogu využíváno především pro televizní vysílání.  V současnosti,
v době rostoucího tlaku na omezení frekvenční kapacity pro digitální televizní vysílání ve prospěch mobilních broadbandových služeb, se objevují návrhy jak  toto riziko snížit nebo jej vyřešit náhradními možnostmi, tedy třeba  i na úkor III. pásma.Materiál EBU popisuje hlavní argumenty pro perspektivní využití dominantně pro digitální rozhlas (výjimkou jsou plány Itálie a Finska).
III. kmitočtové pásmo televizím podle uvedeného dokumentu (PDF) pro případné kompenzace nepomůže  - tedy při alternativně  zvažovaném  snížení využívání pásma UHF pro digitální televizi. Pokud čistě teoreticky by se tato změna ve prospěch TV skutečně zvažovala, znamenalo by to vysoké náklady při značně limitované vysílací kapacitě, včetně náročných anténních úprav ad.

Žádné komentáře: