neděle 19. února 2012

Rada Evropy doporučuje…

Rada Evropy v závěru uplynulého týdne na svém 1134. zasedání vydala další z řady svých oficiálních doporučení k fungování veřejnoprávních médií a k jejich postavení v digitálním mediálním světě. Aktuální materiál rozšiřuje a posiluje roli veřejnoprávních médií i na poli tzv. „nových médií“ spolu s interaktivními službami. RE výslovně zmiňuje, kromě standardního dostatečného a přitom nezávislého financování, i možnost příjmů z vlastní dílčí komerční činnosti.
„The traditional model of public service broadcasting is increasingly impacted by the emergence of alternative ways of creating and distributing content and engaging with audiences. While broadcasting relies on linear transmission of programmes, emerging digital media give traditional broadcasters, and other content creators and providers, new and exciting possibilities of reaching audiences with a greater degree of interactivity and personalised choice. Public service media organisations must therefore look afresh at their public purpose and determine, within their remit, the correct balance of broadcast and other services that will best match audience need with available resources.“

Doporučení CM / Rec (2012) 1 Výboru ministrů členským státům o „public service media governance“ , přijaté 15.2.2012 je zde.

Žádné komentáře: