úterý 21. února 2012

WRC 12 řešila „politické“ rušení televizního vysílání přes satelit

Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) v rámci WRC 2012 vyzvala národy světa, aby přijaly "nezbytná opatření" k zamezení úmyslného rušení satelitních televizních přenosů. Změna v řádu ITU, která byla schválena na právě ukončené Světové radiokomunikační konferenci v Ženevě, přišla poté, co bylo podáno mnoho stížností na rušení programů satelitních televizí vysílajících v perštině a arabštině. Dva satelitní operátoři ( Eutelsat a Arabsat) již dříve upozornili, že „rušení“ pochází z Íránu a Sýrie.


Intenzita rušivých vlivů se zvýšila od září 2011, kdy k nejvíce postiženým patřily stanice BBC, France 24 RFI TV, Deutsche Welle a RFE / RL.


Změna nařízení vstoupila v platnost až po hodinách diskusí a debat. ITU formálně vzala na vědomí "trvalý charakter škodlivého rušení" a skutečnost, že "ve většině případů i přes upozornění nebyla dosažena náprava“. Podle zástupců vysílatelů docházelo k trvalému porušování článku 19 Všeobecné deklarace lidských práv. Ke stížnostem se připojili a svědčili také Reportéři bez hranic.

Konkrétně pak WRC změnila článek 15.21 regulačních pravidel, které nově zní: "Pokud má státní práva informace o porušení Úmluvy nebo Radiokomunikačního řádu (zejména čl. 45 Úmluvy a č. 15.1 Radiokomunikačního řádu) , dotyčný subjekt spadá pod jeho jurisdikci a podle toho bude také postihován.“

Tato část závěrů WRC2012 pak následně spustila lavinu „vítacích“ reakcí, mj. i za EBU a další.

Žádné komentáře: