čtvrtek 16. února 2012

Více kmitočtů pro mobilní broadband, do roka...a současně boj za televizi v Evropě

Včera 15. února poslanci Evropského parlamentu schválili "první" pravidla pro koordinované využití rádiového spektra v EU (dokument zde). Členské státy budou muset do roku 2013 otevřít další kmitočty pro vysokorychlostní mobilní internet.
Vítací.. stanovisko EK.
"Analogue TV out - wireless broadband in by 2013"Rádiová zařízení pracují v limitovaném rozsahu kmitočtů ležících mezi 9 kHz až 300 GHz. Správa rádiových frekvencí zůstává v pravomoci členských států, ale EU hraje důležitou roli při koordinaci národních strategií s využitím synergií a kompatibility na jinak malých trzích.
15. února tak poslanci Evropského parlamentu schválili první program politiky rádiového spektra (RSPP) (návrh EK je z roku 2010) , který pomůže koordinovat využívání rádiového spektra pro nové služby a technologie, jako například bezdrátové sítě "čtvrté generace" (4G), mezi nimi např. LTE a WiMAX, které mohou dosáhnout rychlosti stahování až 100 Mbps.
Podle programu budou muset členské státy povolit použití pásma 800 MHz pro bezdrátové širokopásmové připojení od 1. ledna 2013. V současné době je pásmo 800 MHz ve většině členských států využíváno pro analogové televizní kanály, které by ale do konce letošního roku mělo být uvolněno ve většině zemí. Analog v ČR skončil definitivně letos v únoru vypnutím posledních vysílačů dle TPP (TV NOVA).
Digitální dividenda i na základě předchozích dohod bude vyhrazena pro superrychlý mobilní internet, což by mělo snížit tlak na datový provoz na nyní používané sítě "třetí generace". Tento tlak je způsobený rostoucím počtem chytrých telefonů a požadavky na využívání datově náročných služeb, jako je vysoce kvalitní video streaming.

Procedura schválení "kmitočtové politiky" od počátku až do finále v EP s texty je zdeSuperrychlý mobilní internet přispěje k zavedení rychlého širokopásmového připojení v odlehlých oblastech a dát nový impuls bezdrátovým internetovým službám po celé Evropě.Frekvenční pásmo 800 MHz je pro bezdrátové služby 4G mnohem vhodnější než kmitočty nad 1 GHz. Toto pásmo lépe proniká budovami a poskytuje tak vynikající příjem uvnitř budov. Lépe a bez ztráty síly signálu také překonává delší vzdálenosti. Pro tyto nové sítě je výhodou potřeba menšího počtu vysílacích míst, resp. stožárů.


Jak také připomněl Ing.Soukenka, Evropská komise neuspěla s požadavkem na určení digitální dividendy II v pásmu 700 MHz ani s posílením svých pravomocí v mezinárodních jednáních.
K aktuálnímu stavu při souběhu souhlasu s RSPP a probíhající ženevské světové konference WRC 2012 přijalo stanovisku i EBU na ochranou před mimoevropskou snahou urychlit využití pásma 700 MHz také pro broadband namísto TV: "S RSPP přijala EU vyvážený přístup ke správě spektra. Tento přístup by neměl být ohrožen během probíhajících paralelních diskusí na letošní Světové radiokomunikační konferenci v Ženevě," řekl Jean-Paul Philippot předseda Evropské vysílací unie ( EBU).

Žádné komentáře: