středa 29. února 2012

Ministerstvo vnitra hledá „digitálního šampiona“

Za účelem propagace využívání nových technologií a možností, které nabízí on-line svět, hledá Ministerstvo vnitra vhodného kandidáta na pozici „Digitálního šampiona“.
Úkolem vybraného uchazeče bude zejména:
Propagovat využívání informačních a komunikačních technologií mezi širokou veřejností včetně komunikace jednotlivých témat v médiích;
Spolupráce s Evropskou komisí a Ministerstvem vnitra při propagaci a implementaci strategie „Digitální agenda pro Evropu“ a komunikace s „Digitálními šampiony“ z ostatních zemí Evropské unie.
Úspěšný kandidát na tuto funkci by měl být všeobecně uznávaná osobnost z oboru, která dokáže přitáhnout pozornost médií a porozumět potřebám IT firem, vzdělávacího sektoru i státní správy v oblasti ICT. Ideální kandidát by měl být zároveň politicky nestranný. Funkce „Digitálního šampiona“ je čestnou funkcí, která nezakládá nárok na finanční odměnu ani náhradu vzniklých nákladů.
V případě, že se touto nabídkou cítíte osloveni či víte o někom, kdo by byl vhodným kandidátem, zašlete nám prosím do 12. března 2012 vyplněný dotazník či jen e-mail na adresu
renata.brozkova@mvcr.cz. Své náměty samozřejmě můžete zaslat rovněž datovou schránkou (ID datové schránky 6bnaawp).

Žádné komentáře: