úterý 28. února 2012

Světové rozhodnutí o kmitočtech může mít pro televize „dalekosáhlé důsledky“

Rozhodnutí WRC 2012 o tzv. „digitální dividendě II“ může mít podle zástupců evropských veřejnoprávních televizí dalekosáhlé a nepředvídatelné negativní důsledky pro televizní branži. Rozhodnutí přišlo až na samý závěr světové radiokomunikační konference, i přes silný odpor většiny evropských zástupců (přesun pásma 700MHz nebyl původně vůbec na programu WRC12). Spekuluje o strategických „zámořských“ zájmech z pozadí tohoto překvapivého kroku, který rozšiřuje kapacitní frekvenční prostor pro mobilní broadbandové aplikace na úkor televizních služeb ( a oslabuje evropský trh…).

Rozhodnutí bude poměrně složité aplikovat v praxi, a to zejména ze strany regulačních orgánů (konkrétní realizace je v rámci celkového strategického rozhodnutí ve finále plně v rukách národních regulátorů), navíc v určité nejistotě o plném využití rozšířené kapacity pro mobilní broadband a o jeho efektivním provozu a rentabilitě.

Je zjevné, že poslední krok značně oslabí volné terestrické televizní služby ve prospěch komerčních placených služeb, kde ale není jasný „odbyt“ na straně diváků, respektive „klientů“.

1 komentář:

yanca řekl(a)...

Televize v současné podobě stejně nepřežije a vše směřuje k tomu, aby se za několik let vysílání začalo přesouvat do světa IP. Takže přenosy spektra od TV k IP jsou spíše jasnozřivostí a přípravou na budoucnost. A jestli to vysilatelé nechápou, tak ať se kouknou na hudební průmysl.