neděle 4. srpna 2013

Dotazy na ČTÚ zlevní o téměř polovinu

ČTÚ oznámil, že od 1. srpna 2013 dochází ke změně hodinové sazby při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.Sazba, kterou úřad uplatňuje v případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací, se z 290,- Kč snižuje na 160,- Kč.

Změna vychází z nového způsobu výpočtu sazby, který zohledňuje průměrný měsíční platu zaměstnance ČTÚ a počet pracovních hodin (podle skutečnosti předchozího roku).

V roce 2012 bylo na ČTÚ podáno 40 žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., které se týkaly především jeho činnosti v oblasti elektronických komunikací. Úhrada nákladů za poskytnuté informace činila celkem 2 336,- Kč. Vybranou částku odvedl ČTÚ do státního rozpočtu. K prvnímu pololetí tohoto roku ČTÚ obdržel 15 žádostí o informace.

Žádné komentáře: