neděle 4. srpna 2013

Nejen Češi,ale celá Evropa zbožňuje Wi-Fi = roste tlak na další uvolnění kmitočtů

Z nové před několika dny zveřejněné  studie Evropské komise vyplývá, že  připojení k internetu přes Wi-Fi má stále větší oblibu, která poslední fíze výrazně roste.

V roce 2012 se podle zdrojů z EK  prostřednictvím Wi-Fi uskutečnilo 71 % bezdrátových přenosů dat na chytré telefony a tablety v EU a tento podíl by do roku 2016 mohl vystoupat na 78 %. 

Studie pak kromě jiného jako důsledke zjištěných dat doporučuje, aby byly na podporu této stoupající poptávky v EU zpřístupněny další části spektra.


Kombinované využívání sítí Wi-Fi a jiných infrastruktur malých buněk (které doplňují tradiční makrobuňky – základnové stanice mobilních sítí) může podle eurokomisařky Kroesové zmírnit přetížení sítí 3G/4G, neboť poskytuje funkci páteřního připojení mimo tyto sítě, a zároveň snižuje náklady operátorů i uživatelů. Větší rozšíření těchto technologií by operátorům umožnilo při modernizaci sítí, která je nutná pro uspokojení poptávky spotřebitelů, uspořit desítky miliard eur. Spotřebitelé by využíváním připojení Wi-Fi ušetřili, neboť by neplatili za mobilní data, když se nacházejí v blízkosti Wi-Fi hotspotu. Malé buňky mohou rovněž rozšířit pokrytí sítí v těžko přístupných místech, mimo jiné uvnitř velkých budov.

Studie doporučuje
  1. globálně zpřístupnit pro Wi-Fi spektrum od 5 150 MHz do 5 925 MHz,
  2. pokračovat ve zpřístupňování pásem 2,6 GHz a 3,5 GHz pro mobilní služby a zahájit konzultace o budoucích možnostech licencování pásma 3,5 GHz a dalších potenciálních licencovaných pásem pro mobilní služby a
  3. snížit administrativní zátěž související se zaváděním služeb a sítí pro odvádění datového provozu z mobilních sítí (off-loading) na veřejných místech.

    Další zjištění, která studie přinesla:
  4. Wi-Fi a malé buňky LTE se navzájem nenahrazují, ale spíše doplňují. Kombinace obou technologií může pomoci maximalizovat využívání dostupného spektra a přitom snížit náklady, neboť lze sdílet páteřní připojení a další infrastrukturu v daném místě.
  5. Technologie odvádění má potenciál v mnohem větší míře umožnit nové využití spektra v dané zeměpisné oblasti.
  6. Nová Wi-Fi zařízení nabídnou vyšší rychlosti přenosu díky využití širších kanálů (80 MHz nebo 160 MHz).
  7. Historicky složitý postup manuálního připojení k síti Wi-Fi, konkrétně proces připojování a ověřování, bude do značné míry překonán automatickým ověřováním při přístupu k sítím Wi-Fi.
  8. Díky systémům, v nichž mohou jednotlivci sdílet své internetové připojení přes Wi-Fi, a množství agregátních poskytovatelů Wi-Fi roamingu se veřejný přístup k Wi-Fi stává pro řadu uživatelů pohodlnějším a dostupnějším.


K celému tématu bude uspořádán veřejný workshop  - 3. září 2013, na němž se bude diskutovat o všech závěrech studie ( Wireless Europe (Bezdrátová Evropa))


Žádné komentáře: