čtvrtek 15. srpna 2013

Vláda nepřijala žádné usnesení k vypořádání připomínek k návrhu inovované aukce kmitočtů

Vláda na svém včerejsím zasedání nepřijala žádné usnesení k předložené " Informaci Českého telekomunikačního úřadu o vypořádání připomínek z veřejné konzultace k textu návrhu „Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz“

Č.j. 880/13 - bod 17 schůze vlády 9.8.2013 Předložil: ministr průmyslu a obchodu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu Přizván: J. Novák, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu Výsledek jednání vlády: Vláda nepřijala nepřijala žádné usnesení.

Rada ČTÚ je nyní kompletní, po doplnění Rady k 15.7.2013 o dosavadního šéfa (výkonného ředitele) sdružení CZ.NIC Mgr. Ondřeje Filipa, MBA  a to standardně na 5 let. CZ.NIC, z. s. p. o., je zájmové sdružení právnických osob, založené již roku 1998 předními poskytovateli internetových služeb.

ČTÚ mezitím mj. prodloužil termín pro vyplnění dotazníků mapujících infrastrukturu pro vysokorychlostní internet. Český telekomunikační úřad realizuje průzkum, na zmapování existující infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu v ČR v rámci realizace strategie Digitální Česko. Na svých webových stránkách zveřejnil ČTÚ příslušné dotazníky – místo původního termínu 23. srpna je možné dotazníky nyní vyplnit až do 13. září.

Žádné komentáře: