úterý 4. září 2012

Ve středu bude jmenován nový člen rady ČTÚ

Schůze vlády,která se koná ve středu 5. září 2012
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4, byla v programu doplněna o avizované jmenování nového člena Rady ČTÚ


20 minut po skončení schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

B. K projednání s rozpravou:

11.
Jmenování JUDr. Roberta Pelikána, Ph. D. členem Rady Českého telekomunikačního úřaduč.j. 909/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
   

Žádné komentáře: