čtvrtek 27. září 2012

ČR jede schvalovat "nový mezinárodní telekomunikační řád"

ČR se zúčastní přípravy a schvalování nového telekomunikačního řádu, který musí akceptovat současný vývoj v oboru telekomunikací, včetně aktuálních regulačních principů a podmíénke pro využívání kmitočtů.

Vláda na svém nedávném zasedání dne 12. září 2012 schválila usnesením č. 667  obsazení české delegace na  Světové konferenci o mezinárodních telekomunikacích (WCIT-12). Pořádá ji Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), které je Česká republika rovněž  členem, ve dnech 3. až 14. prosince 2012 v Dubaj. Konference, první svého druhu, se bude výlučně zabývat návrhem nového Mezinárodního telekomunikačního řádu (International Telecommunications Regulations, ITRs).

Původní řád platí od roku 1989 dosud a mnohá jeho ustanovení jsou vzhledem k rychlému vývoji na trhu elektronických komunikací překonaná a zastaralá nebo nová v reakci na současný stav vývoje zcela chybí. Tuto nefunkčnost by měli státní delegace  definitivně vyřešit na prosincovém jednání členských zemí ITU.

Nový Mezinárodní telekomunikační řád bude závazný pro všechny smluvní strany a dle českého právního řádu bude mít charakter tzv. prezidentské smlouvy.

Vláda  ve svém usnesení schválila delegaci ČR složenou ze zástupců  Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zahraničních věcí, Českého telekomunikačního úřadu a dalších organizací.

Podle zmíněného usnesení vlády (+ příloha) jsou stanoveny zásady přístupu české delegace:
 
" Delegace České republiky:
1. podpoří pouze takové návrhy na znění Mezinárodního telekomunikačního
řádu Mezinárodní telekomunikační unie či závěrečných dokumentů Konference, které
budou v souladu s potřebami České republiky a jejichž provádění si nevyžádá zvýšené
nároky na státní rozpočet,
2. nebude podporovat takové zásahy do znění Mezinárodního telekomunikačního
řádu, jakými jsou cenová regulace odporující principům přijatým v rámci
Evropské unie a regulace obsahu,......
"

Žádné komentáře: