pátek 21. září 2012

Ministerské dotace na mediální gramotnost i filmové festivaly a propagaci filmuy

Vyhlášení výběrového dotačního řízení OMA v oblasti kinematografie a médií pro rok 2013

Odbor médií a audiovize Ministerstva kultury vyhlašuje výběrové dotační řízení v oblasti kinematografie.
Okruhy výběrového dotačního řízení odboru médií a audiovize MK v oblasti kinematografie a médií vyplývají z materiálu Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2013 (příloha k usnesení vlády č. 410/2012) a ze Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy (příloha k usnesení vlády č. 92/2010).

Dotace jsou poskytovány v těchto okruzích:

1. Festivaly, přehlídky a výstavy v oblasti kinematografie a médií
Dotace je určena organizátorům festivalů, přehlídek a výstav veřejně prospěšného charakteru zaměřených na prezentaci mediální a audiovizuální tvorby

2. Vzdělávání pro filmové profesionály a studenty filmových škol
Dotace je určena organizátorům seminářů, workshopů a školení šířících odborné znalosti z oblasti médií, audiovize, kinematografie, filmového průmyslu a práv duševního vlastnictví

3. Odborná periodika a neperiodické publikace
Dotace je určena vydavatelům periodických i neperiodických publikací přispívajících k šíření informací a odborných znalostí z mediální a audiovizuální oblasti

4. Výchova k mediální gramotnosti
Dotace je určena na podporu projektů zaměřených k mediální kultuře a porozumění médiím

5. Projekty propagující českou kinematografii, audiovizuální a mediální oblast v zahraničí
Dotace je určena na podporu projektů propagujících českou audiovizuální tvorbu v zahraničí

Žádné komentáře: