středa 5. září 2012

ČTÚ zveřejnil závěrečný monitoring a celkové zhodnocení digitalizace

Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala a schválila závěrečnou Zprávu o průběhu přechodu zemského analogového televizního vysílání na digitální (DVB-T). Zprávě předcházelo osm dílčích monitorovacích zpráv, které byly zpracovávány od roku 2008 každých šest měsíců. 

Všechny dílčí i závěrečnou zprávu doprovázejí výstupy z dlouhodobého celostátního výzkumu zadaného ČTÚ. Ty mimo jiné postihují proměnu televizního chování obyvatel se zřetelem na nové technologie. 

Závěrečná Zpráva shrnuje a uzavírá přechod na zemské digitální televizní vysílání od jeho počátku v roce 2008 do 30. června 2012. Zpráva kromě zhodnocení jednotlivých etap určených technickým plánem přechodu a celkového vyhodnocení informuje také o realizaci vysílacích sítí pro digitální televizní vysílání a o problematice regionálního vysílání. Vedle toho dokumentuje pokrytí jednotlivých územních oblastí digitálním televizním signálem k 30. červnu tohoto roku. Podává rovněž přehled o aktivitách ČTÚ při ověřování dostupnosti signálu jednotlivých digitálních sítí a či řešení podnětů televizních diváků.

„Přechod na zemské digitální televizní vysílání proběhl v České republice hladce, bez jakýchkoliv zásadních negativních dopadů na diváckou veřejnost a dokonce se ho podařilo o čtyři měsíce zkrátit. A to i přesto, že celý proces zpočátku komplikovaly nutné legislativní úpravy a lokální nedostatek potřebných rádiových kmitočtů zapříčiněný předstihem přechodu oproti některým sousedním zemím,“ konstatuje Pavel Dvořák, předseda rady ČTÚ. 

Současně důrazně upozorňuje: „Jeden přechod tedy úspěšně skončil, ale již nyní je třeba uvažovat o podmínkách pro další technologický rozvoj (DVB-T2). ČTÚ proto již nyní činí nezbytné kroky, aby jej mohl koordinovat s obdobným procesem v sousedních státech. Musíme být plně připraveni na Světovou radiokomunikační konferenci WRC 2015, která by měla v tomto ohledu přijmout zásadní rozhodnutí. Předpokládáme rovněž, že i nová státní politika Digitální Česko II. bude této oblasti věnovat značný prostor a jsme připraveni spolupracovat s MPO na formulaci jejich základních parametrů“.
Z výsledků závěrečného výzkumu, který nechal ČTÚ zpracovat pro komplexní pohled na dokončený proces přechodu (výzkumný tým Karolína Kolesárová a Ivan Tomek, sběr dat STEM/MARK) mimo jiné vyplývá že:
  • Digitalizace se promítla především do zlepšení šíře nabídky a technické kvality obrazu i zvuku. Čtyři pětiny obyvatel jsou tak spokojeny s obrazem, zvukem, šíří nabídky i pokrytím.
  • Kvalita a obsahová rozmanitost programů se zlepšila jen mírně – pro o něco více než 50 % obyvatel. Regionální informace se zlepšily opět podle 50 % obyvatel, zbytek hodnotí kvalitu jako spíše stejnou.
  • Jak z průzkumů vyplynulo, informační kampaní Národní koordinační skupiny se podařilo zajistit potřebnou informovanost divácké veřejnosti.
  • Třetina domácností přijímá televizní vysílání ve formátu vysokého rozlišení (HDTV) a 71 % z nich má pocit, že obraz je kvalitnější.
  • Digitalizace znamenala pro téměř polovinu domácností pouze mírnou zátěž rozpočtu a pro skoro 40 % domácností pak vůbec žádnou. Naopak pro zbylých ca 10% znamenala výraznou zátěž.
  • Zájem o nové technologie v přijímání signálu je jen velmi mírný. Např. pouze čtvrtina domácností má zájem o 3D vysílání.
  • Zájem obyvatel investovat do souvisejícího vybavení domácnosti klesá
Více  na stránkách ČTÚ:
- monitoring/průzkumy IX.závěrečná vlna
- Závěrečná zpráva ČTÚ

Žádné komentáře: