pátek 7. září 2012

DVB-T na Slovensku na pokraji zájmu diváků (12,2%)

Slovenské vysielanie DVB-T sa dostalo na pokraj záujmu

Marián Felix, 7. září 2012

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky si nechalo vypracovať prieskum, ktorý zhodnotil informačnú kampaň k digitalizácii TV vysielania a podiel technológií TV príjmu, preferovaných slovenskými domácnosťami. Prieskum je súčasťou materiálu, ktorý prerokovala vláda SR.

Podľa zverejnených údajov počet domácností s príjmom TV cez anténu poklesol zo 695 000 (36,6 %) pred vlaňajším vypnutím analógového vysielania, na súčasných 232 000. Ako hlavný príjem udávalo anténu vlani 490 000 domácností, v súčasnosti však len 116 000.

Najväčšia časť odídencov prešla na príjem z družice, kde podiel všetkých platforiem tvorí zhruba 49 % domácností. Ďalších 39,3 % divákov pripadá na káblových a IPTV operátorov, z čoho vyplýva, že pri DVB-T zostala len asi osmina (12,2 %) slovenských domácností. Viaceré domácnosti prijímajú signál aspoň dvoma spôsobmi.

Zatriedenie domácností podľa technológií príjmu je však problematické, pretože väčšina z nich vlastní viac prijímačov a veľmi častá je aj kombinácia viacerých spôsobov príjmu. Aj preto sa vo výsledkoch prieskumu objavujú dvojaké údaje: príjem a hlavný príjem.

Čo sa týka kvality príjmu, možno konštatovať, že domácnosti, ktoré sledujú terestriálne TV vysielanie, vnímajú po prechode na DVB-T celkové zlepšenie kvality príjmu. Úplne bezproblémový príjem na Slovensku má 37,5 % domácností, zriedkavý výskyt problémov má 52,1 % (pokles zo 62,7 % pred zavedením DVB-T) a častejšie sa s problémami stretáva 9,1 % domácností používajúcich anténu (pokles z 10,9 % pred zavedením DVB-T).

Medzi najčastejšie problémy pri digitálnom príjme patrili zmena kvality signálu vplyvom počasia a tzv. štvorčekovanie, čiže zamŕzanie obrazu. Oboje je typickým problémom pri nedostatočnej kvalite a sile signálu, čo môže byť okrem iného spôsobené aj nevyhovujúcou anténou. Novým problémom vysielania DVB-T je nízka kvalita programového sprievodcu (EPG), čo vníma asi 3,6 % domácností SR.

Zdroj: Živé.sk

Žádné komentáře: