pátek 21. září 2012

DIGI ČESKO, verze 2.0 předloženo k připomínkám, poté půjde do vlády.


Dlouho očekávaný materiál " Aktualizace státní politiky v elektronických komunikacích" od MPO, je po odkladech (původní termín pro aktualizaci projektu DIGI Česko byl vládou stanoven na 30.6.2012, následně byl termín prodloužen) předán do standardního mezorsortního  připomínkového řízení.  
Ministerstvo průmyslu a obchodu nyní  předložilo do mezirezortního připomínkového řízení materiál "Digitální Česko v. 2.0, Cesta k digitální ekonomice", jako aktualizaci původní státní politiku v elektronických komunikacích,  schválenou vládou dne 19. ledna 2011. 
 Obsahem předkládaného dokumentu jsou mj.  rovněž opatření související s informačními a komunikačními technologiemi s cílem podpořit digitální ekonomiku a konkurenceschopnost České republiky.

Mezi hlavní cíle vlády do roku 2020 stanovené Digitálním Českem v. 2.0 patří posilování digitální ekonomiky odlišným regulačním přístupem s důrazem na samoregulační mechanismy, podpora rozvoje vysokorychlostních přístupových sítí k internetu, efektivní využití rádiového spektra ve prospěch koncových uživatelů, zvyšování dostupnosti informačních a komunikačních technologií, podpora celoživotního vzdělávání za účelem posílení digitální gramotnosti, svoboda přístupu k internetu, přístup občanů prostřednictvím internetu k informacím generovaným veřejným sektorem, podpora legální nabídky audiovizuálních služeb a garance pro obyvatele přijímat volně programy médií veřejné služby prostřednictvím zemského vysílání

Hlavní cíle Digitálního Česka v. 2.0 budou realizovány prostřednictvím dvaceti opatření. Jedním z nich je například návrh na rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu umožňující přenosové rychlosti 30 Mbit/s do roku 2020 pro všechny obyvatele a 100 Mbit/s minimálně pro polovinu domácnosti.

Připomínky k materiálu "Digitální Česko v. 2.0, Cesta k digitální ekonomice" mohou jednotlivé resorty uplatnit do 10. října 2012. 

Po vypořádání připomínek bude materiál předložen na jednání vládyŽádné komentáře: