pátek 14. září 2012

Návrh volebního výboru korigující zákon o kinematografii s garancí dostatku finančních zdrojů pro Fond

Návrh volebního výboru pro plénum, který by měl garantovat minimální  vklad do Fondu kinematografie:

"§ 32g

(1) V případě, že výnos poplatku nedosahuje v celkové částce 150 mil. Kč, poplatník
poplatku z vysílání reklamy se podílí na rozdílu mezi celkovými výnosy poplatku a částkou 150
mil. Kč úměrně svému podílu na celkových výnosech z reklamy všech poplatníků poplatku
z vysílání reklamy.


(2) Doplatek poplatku z vysílání reklamy zaplatí poplatník do 30 dní od doručení výzvy
Státního fondu kinematografie.“Komplex změn  schválených a doporučených volebním výborem je zde t062001.pdf (Dokument PDF, 144 KB)

Základní sněmovní tisk 620  s návrhem zákona je tady - Celý sněmovní tisk (PDF, 292 KB, 16 stran)Žádné komentáře: