neděle 23. září 2012

"Česko nesmí být "ICT montovnou"

Nová vládní strategie Digitální Česko pokrývá hlavní problémy dnešního internetu - svobodný přístup a šíření informací, síťovou neutralitu, nebo rozšíření širokopásmového připojení. Zároveň navrhuje postup státu vůči podnikatelům v IT průmyslu a řešení problému pirátství hudby a filmů.
 
VIZ IHNED
 
Český průmysl informačních technologií by neměl postihnout osud toho automobilového. Namísto "ICT montovny" proto chce český stát podporovat rozvoj internetových služeb a zboží s vysokou přidanou hodnotou.
 
Podporu podnikatelů i lepší ochranu uživatelů navrhuje ve 20 opatřeních nová vládní strategie "Digitální Česko v. 2.0 - Cesta k digitální ekonomice." A v mnoha oblastech si vůči současnému stavu nebere servítky.
Koncepce, která má být po schválení vládou základním postojem českého státu k oblasti internetu, přináší v českém prostředí zásadní novinky.

Stát má i finančně podporovat rozvoj širokopásmového připojení, hlásí se k principům svobody a rovnosti na internetu a zásadní změnou má projít i přístup k jeho regulaci. Veřejnou mocí stanovená pravidla by měla pokud možno ustoupit těm, která si stanoví sami podnikatelé v oboru.

Internet jako páteř digitální ekonomiky

Základem nové vládní strategie, kterou připravilo ministerstvo průmyslu, je rozvoj zanedbaného přístupu k vysokorychlostnímu internetu v Česku. V tom zaostáváme za průměrem EU, přičemž největší problém je v rozdílech mezi městy a venkovem. "Minulé regulační zásahy státu ČTÚ nemotivovaly velké operátory k investicím do vysokorychlostních sítí," přiznává se otevřeně v dokumentu.

Frekvence jsou strategická surovina....

Co nejmenší zásahy státu na internetu....

Národní distribuce filmů a hudby má předejít pirátství....

Veřejné informace pro všechny....

Strategie slibuje i dostupnost informací a elektronických dat z veřejného sektoru pro všechny občany a firmy bez rozdílu.....

Specifické úkoly dostanou i jednotlivá ministerstva. Například ministerstvo práce a sociálních věcí má vypracovat plán na rozšíření digitální gramotnosti obyvatelstva na základě celoevropské iniciativy EU.
V souladu s navrženou unijní směrnicí se pak má i v Česku zavést lepší ochrana soukromí a dat na internetu, včetně "práva být zapomenut" na vymazání osobních údajů ze sociálních sítí a dalších internetových služeb.

Na tahu ostatní ministerstva a vláda

Bez příloh téměř čtyřicetistránkový dokument, staví na první verzi strategie přijaté 19. ledna 2011. Ta ve vyhodnocení nedopadla příliš dobře - více než polovina stanovených úkolů zůstala nesplněna. Česku také chybí naplňování evropské Digitální agendy 2020. Ta je přitom jedním ze stavebních plánů Evropské komise, jak udržet země unie v moderních oborech alespoň v soutěži s USA a Asií.

Nyní čeká strategii cesta meziresortním připomínkovým řízením. Na jejím konci by o upraveném dokumentu měla hlasovat vláda.

Podíl internetové ekonomiky v Česku roste - v roce 2009 tvořila 3,6 procenta HDP a podle odhadu Boston Consulting Group by do dvou let měla dosáhnout téměř šesti procent. Už dnes 27 procent podnikatelů nakupuje a 13 procent prodává on-line. Navíc se díky internetu radikálně mění další odvětví jako je například cestovní ruch, nebo finanční služby.

Žádné komentáře: