úterý 4. září 2012

Před rozhodnutím o výsledcích kmitočtové aukce proběhne ověření možné interference s digitálním vysíláním

Český telekomunikační úřad rozhodl o realizaci experimentu pro ověření dopadu budoucího provozu sítí LTE 800 MHz na příjem signálu zemského televizního digitálního vysílání. Jak ČTÚ informoval již v rámci přípravy podmínek vývěrového řízení (aukce) volných kmitočtů, cílem experimentu je ověřit jak postupy při zjišťování konkrétních příčin případného rušení příjmu, tak postupy, které budou rušení lokalizovat.
Na základě zkušeností ČTÚ s obdobnými problémy rušení televizního příjmu signály BTS systémů CDMA a GSM, lze očekávat, že naprostá většina případů rušení bude způsobena malou odolností televizních přijímacích zařízení proti silnějšímu signálu základnových stanic mobilní širokopásmové sítě LTE v pásmu 791 MHz – 862 MHz.

Úřad proto nabízí účast v připravovaném experimentu všem potenciálním zájemcům o využívání kmitočtů pro provozování sítí LTE. Zájemci se mohou přihlásit do 14.9.2012 na adresu Český telekomunikační úřad, odbor státní kontroly elektronických komunikací, Sokolovská 219, PP 02, 225 02 Praha 025 (mail statni_kontrola@ctu.cz).

Základní informace o experimentu včetně technických a administrativních podmínek jsou k dispozici na www.ctu.cz a to zde. Další podrobnosti (např. lokality pro experiment a přesnější časové údaje) budou s účastníky experimentu dohodnuty následovně.

Více  k tématu v minulosti také  zde:
http://duspiva.blogspot.cz/search?q=LTE
http://duspiva.blogspot.cz/2012/01/itu-sjednotila-nova-technicka.html
http://duspiva.blogspot.cz/2008/02/budoucnost-vyuit-psma-uhf-oponentn.html
http://duspiva.blogspot.cz/2009/12/digitag-bojuje-za-digitalni-televizni.html
Žádné komentáře: