čtvrtek 13. září 2012

Obcházení plateb do Fondu kinematografie asi nebude možné, o všem nakonec rozhodnou poslanci na plénu.

Na dnešním zasedání Volebního výboru v PSP se projednávala také poněkud opomenutá úprava Zákona o kinematografii, která již delší dobu v kompletní podobě chybí. Zatím je platná přechodná úprava, která předčasně ukončila vysílání reklamy na ČT podle dosavadní úpravy a tím i financování kinematografie. Aktuálně platná zákonná úprava současně z iniciativy a za souhlasu poslanců a senátorů o téměř 2 roky oddálila platby komerčních televizí do Fondu. Fond nakonec díky ministryni kultury získal dočasnou  mimořádnou státní dotaci od Ministerstva financí ve výši 50 mil. Kč na překlenutí citelného finančního výpadku za platby od České televize spolu s odkladem plateb komerčních TV. 

Aktuální návrh (tisk 620) zatím v podobě poslaneckých pozměňovacích návrhů navíc vylepšuje postavení Fondu a garanci jeho financování stanovením minimální platby od komerčních televizí.  Již v  poslední verzi se nakonec senátorům na poslední chvíli podařilo svými návrhy  zpřesnit platby do Fondu tak, aby byly transparentnější a měly standardní podmínky pro jejich provedení i možnost  kontroly.

Jde zatím stále jen o návrhy, vše další se bude rozhodovat na plénu ve druhém a poté ve třetím čtení, kde se bude hlasovat o jednotlivých dílčích změnách i o celkovém souhrnném návrhu. Očekává se, podobně jako v předchozích fázích, silná medializace této problematiky ze strany dotčených subjektů. První čtení proběhlo v březnu letošního roku, II. čtení je naplánování v programu nejbližší zářijové schůze.


Přispěvatelé budou moci nominovat své zástupce do nově vytvořeného dohlížecího devítičlenného výboru fondu, který má kontrolovat účelnost a hospodárnost poskytnutých příspěvků na filmové projekty. Budou kvůli tomu moci nahlížet i do příslušných materiálů, pokud tím nebude porušen autorský zákon nebo obchodní zákoník. Výbor to doporučil do zákona jednomyslně doplnit na návrh Ladislava Skopala (ČSSD).
"Výbor v žádném případě nebude kontrolovat uměleckou stránku věci," uvedla ředitelka odboru audiovize ministerstva kultury Helena Fraňková. Pokud by výbor odhalil vážná pochybení, věc by předal finančnímu úřadu, který by mohl uložit vrácení příspěvku a zaplacení penále do státního rozpočtu. "V žádném případě se nemůže stát to, že bude někdo prostředky vracet fondu," uvedla Fraňková. O poskytnutí příspěvku na filmové projekty má rozhodovat rada fondu.

Sněmovní výbor také doporučil, aby fond mohl nevyčerpané finanční pobídky převést do dalšího kalendářního roku, aniž by tím byla narušena rozpočtová pravidla. Ministerstvo financí s tím souhlasí, uvedl Mencl. O jeden hlas naopak nebyl schválen návrh předsedy poslanců TOP 09 a STAN Petra Gazdíka, aby stát do fondu dával stejnou sumu jako ostatní přispěvatelé. Fond má podobně jako dosud dostávat například jedno procento z každé prodané vstupenky do kina a také příspěvky ze zpoplatnění filmů, které spravuje, což by měl být příjem až 30 milionů korun.

Nový zákon má nahradit dosavadní zastaralou úpravu, která je podle ministerstva kultury neslučitelná se základními principy EU. Má umožnit nejen podporu výrobu filmů, ale také už jejich přípravu, aby se česká kinematografie stala konkurenceschopnou ostatním evropským. Podobný zákon platí třeba v Polsku, dodala Fraňková.Autor: ČTK"

Žádné komentáře: