úterý 4. září 2012

Evropská komise plánuje sdílet rádiové spektrum v mobilních a bezdrátových sítích


Evropská komise aktuálně dnes představila svůj plán na řešení dramatického nárůstu datových přenosů v mobilních a bezdrátových sítích tím, že umožní bezdrátovým technologiím (včetně broadbandových) sdílet rádiové spektrum.
 
Nové technologie umožňují sdílení rádiového spektra několika uživateli (například poskytovateli internetu) nebo využívání spektra dostupného mezi televizními frekvencemi i k jiným účelům. Vnitrostátní předpisy regulující využívání rádiového spektra však většinou nové technické možnosti nezohledňují což by mohlo vést ke zhoršení kvality. EU proto doporučuje "koordinovaný postup" členských států.

V rámci tohoto plánu je tak navrhována například i obchodovatelnost sekundárních práv k určitému přidělenému spektru. 

Komisařka  Neelie Kroesová to v prohlášení doprovodila heslem: „Rádiové spektrum je něco jako ekonomický kyslík, potřebuje ho úplně každý člověk i podnik. Pokud nám dojde spektrum, mobilní a širokopásmové sítě přestanou fungovat.  Musíme tento vzácný zdroj využít co nejlépe, třeba opakovaně..."


Podrobněji například zde - evropský program politiky rádiového spektra (IP/12/141) 

V návaznosti na výše uvedené vyzývá Evropská  Komise:

1) vyzývá regulátory, aby monitorovali a případně rozšiřovali tzv. bezlicenční pásma na harmonizovaném vnitřním trhu a podporovali inovace bezdrátových technologií vhodnými opatřeními v souladu s rozhodnutím o rádiovém spektru (676/2002/ES)

2) volá po důsledných regulačních opatřeních napříč EU v zájmu sdílených uživatelských práv k dostupnému spektru, která zaručí pobídky a právní jistotu pro všechny (stávající i nové) uživatele. 


Žádné komentáře: