neděle 30. září 2012

Mediální křižovatky po dvaceti letech

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání si Vás dovoluje pozvat na konferenci
Mediální křižovatky po dvaceti letech pořádanou ve spolupráci s Českým rozhlasem a Českou televizí
ve dnech 9. - 10. října 2012 v Telči
(Jezuitská kolej, Náměstí Zachariáše z Hradce 2)

Program konference

Úterý 9. října

09:30 – 10:00 Registrace účastníků
10:00 – 10:10 Zahájení konference - úvodní slovo předsedkyně RRTV Kateřiny Kalistové
10:10 – 13:00 Hlavní panel: Hranice svobody slova a projevu aneb „Vrtěti psem“
Moderuje: Jan Pokorný
Členové panelu: Milan Uhde, Miloš Mistrík, Kateřina Šimáčková,
Václav Moravec, Petr Polák, Tomáš Trampota

13:00 – 14:00 Oběd (v areálu Jezuitské koleje)
14:00 – 15:30 Odpolední panel 1: Komunitní média
Členové panelu: Kateřina Kalistová, Michel Fleischmann, Alexandr Pícha,
Martin Holík, Henry Loeser

15:30 – 16:00 Přestávka na kávu

16:00 – 17:30 Odpolední panel 2: Dětská reklama - zrušit či zachovat?
Členové panelu: Jiří Mikeš, Radim Wolák, Marek Klain, Vilma Hušková
17:30 Závěrečné slovo
19:30 Společenský večer (v areálu Jezuitské koleje)

Středa 10. října
10:00 – 12:00 Hlavní panel: Televizní a rozhlasové stanice pro děti
Členové panelu: Peter Duhan, Petr Koliha, Lubor Zoufal, Radek Mezuláník
12:00 Závěrečné slovo předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
12:15 Oběd (individuální – nezajišťuje RRTV)
Počet míst v konferenčním sále je limitován, prosíme proto, abyste se v případě Vašeho zájmu o
konferenci registrovali na níže uvedené webové adrese:
http://www.rrtv.cz/cz/static/rada-on-line/pozvanka/index.htm

Anotace jednotlivých panelů:
Panel 1 – Hranice svobody slova a projevu
Nedávný případ patnáctiletého chlapce z Břeclavi opětovně ukázal jakou moc má slovo, zvláště
v dnešní mediální krajině. Kde začíná a končí hranice svobody slova a projevu? Lze svobodu slova
vnímat odděleně od kategorií, jakými jsou odpovědnost, objektivita, nestrannost, vyváženost?
Panelisté: Milan Uhde (předseda Rady ČT), Miloš Mistrík (předseda slovenské Rady pre vysielanie a
retransmisiu), Kateřina Šimáčková (soudkyně NSS), Václav Moravec (ČT), Petr Polák (vedoucí
Oddělení rovného zacházení při Kanceláři veřejného ochránce práv), Tomáš Trampota (ředitel
Institutu komunikačních studií a žurnalistiky UK)

Panel 2 - Komunitní média
V současnosti existuje v ČR duální systém vysílání, kdy platná mediální legislativa rozlišuje pouze dva
typy vysílání - veřejnoprávní a soukromé (komerční). Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
zpracovala materiál, který mapuje způsoby, jakými mohou být do stávajícího mediálního systému
inkorporována tzv. komunitní (nezisková) média, s cílem otevřít veřejnou debatu na dané téma.
Panelisté: Kateřina Kalistová (předsedkyně RRTV), Michel Fleischmann (Lagardère Active ČR),
Alexandr Pícha (ČRo), Martin Holík (Radio Proglas), Henry Loeser (vyučující na FSS MU)

Panel 3 - Dětská reklama
Jakým způsobem a do jaké míry ovlivňuje reklama dětského diváka? Věčný spor mezi rodiči a
zadavateli reklamy. Proč by někteří ‚marketéři‘ zakázali reklamu mířenou na děti mladší 8 let? Na toto
téma budou diskutovat:
Panelisté: Jiří Mikeš (VŠE), Radim Wolák (CEMES), Marek Klain (TV Barrandov), Vilma Hušková (RRTV)

Panel 4 - Dětské vysílání
Budoucnost dětských televizních a rozhlasových stanic. Je tento koncept ekonomicky reálný a
udržitelný a v jaké podobě?
Panelisté: Peter Duhan (ČRo), Petr Koliha (ČT), Lubor Zoufal (Radio Pigy), Radek Mezuláník (UJAK)

Žádné komentáře: