středa 26. září 2012

Evropská komise vydala první zprávu o plnění pravidel podpory „evropských děl“ v audiovizi.
„Podíl evropských děl je docela uspokojivý  a to jak v televizi a tak v rámci video služeb na vyžádání“ konstatuje Evropská komise ve své první hodnotící zprávě. Nicméně většina těchto evropských děl jsou podle statistik domácí výroby, ale současně klesá podíl nezávislých televizních produkcí.


Průměrný podíl evropských děl uvedených ve vysílání evropských televizních stanic roste –
63,8% v roce 2009 a 64,3% v roce 2010.  Byla tak splněna podmínka audiovizuální směrnice (článek 16 AVMSD). Výjimkou je  (Irsko, Slovinsko a Spojené království), aby podpořila jejich vysílání pro zobrazení více evropských děl.

S průměrem podíl evropských nezávislých děl vysílaných v EU ve výši 34,1% v roce 2009 a 33,8% v roce 2010 byly evropské státy a výrazně nad 10% podílem,  stanoveným v článku 17 AVMSD. Nicméně nezávislé práce ukazují mírný, ale stabilní klesající trend (počínaje rokem 2006).

Žádné komentáře: