úterý 11. září 2012

Aukce kmitočtů - vlnu optimistických mediálních očekávání pomalu střídá "vystřízlivění"

Po uzavření přihlášek do aukce volných kmitočtů se kromě PR přihlášených uchazečů rozjíždí i vlna kritiky a skepse, která následuje po mnoha superlativních prohlášeních a mediálně vyvolávaných  očekáváních. Geneze přípravy aukce ale není úplně taková, jak se nyní občas objevuje. Proces například podléhal i dohledu vlády,  v souladu s platnými předpisy.
"Husák: ČTÚ sabotoval tendr na volné internetové kmitočty, ceny za mobilní připojení zůstanou vysoké..."

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Vypořádání připomínek k návrhu aukce kmitočtů je  například zde

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projednání podmínek aukce vládou před jejich oficiálním vyhlášením:
2012-07-04
Usnesení č.499DOC 68kBInformace o vypořádání připomínek z veřejné konzultace k textu návrhu „Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz“


 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26.1. 2011 č. 78
k postupu Českého telekomunikačního úřadu při správě vybraných částí rádiového spektra se zaměřením
na podporu poskytování služeb vysokorychlostního přístupu v období do roku 2012

Vláda
I. Schvaluje
1. Postup Českého telekomunikačního úřadu při správě rádiového spektra v pásmu 790 - 862 MHz, v pásmu 1710 - 1785/1805 - 1880 MHz a v pásmu 2500 - 2690 MHz pro období do roku 2012, uvedený v části III materiálu č.j. 24/11.
2. Určení kmitočtů v pásmu 790 - 862 MHz od 1.1. 2012 pro poskytování služeb elektronických komunikací vysokorychlostního přístupu v souladu s rozhodnutím Evropské komise 2010/267/EU ze dne 6.5. 2010.
II. Ukládá
1. Ministru průmyslu a obchodu zajistit ve spolupráci s předsedou Rady Českého telekomunikačního úřadu, aby určení kmitočtů v pásmu 790 - 862 MHz podle bodu I/2 tohoto usnesení bylo zohledněno při realizaci státní politiky v elektronických komunikacích - Digitální Česko.
2. Předsedovi Rady Českého telekomunikačního úřadu:
  1. Zajistit realizaci postupu podle bodu I/1 tohoto usnesení a předložit vládě do 31.8. 2011 průběžnou informaci o aktuálním stavu postupu při zajištění správy rádiového spektra v dotčených pásmech.
  2. Zahájit proces výběrového řízení podle postupu schváleného podle bodu I/1 tohoto usnesení do 3 měsíců ode dne účinnosti zákona, kterým bude Českému telekomunikačnímu úřadu umožněno provádět výběrové řízení formou aukce (novela zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a některé související zákony (zákon o elektronických
Provedou:
  • Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
  • Ministr průmyslu a obchodu
Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.

Žádné komentáře: