sobota 29. září 2007

Další krok v digitalizaci v říjnu v Senátu, za týden jedná NKS

O tom, že digitalizace ještě ani zdaleka nemá vyhráno svědčí nejen to, že čtvrteční zcela většinový souhlas Poslanecké sněmovny se zákonem (zdrž. se pouze poslanci V.Jandák, B.Sobotka, E.Dundáčková, M.Doktor) nezaznamenal jako významnou událost téměř žádný týdenní souhrn hlavních událostí v IT či ekonomice (Např. ani ihned.cz či Lupa.cz), ale především hyperaktivita lobbistů, kterou jeden kolega nazval jednoduše jako "Útok na Senát". Již ve čtvrtek těsně po závěrečném hlasování ještě více vzrostl zájem o kontakty na senátory před říjnovou 9.schůzí. Příslušná komise Senátu se již digitalizací v současné podobě , resp. vládním návrhem zabývala.

Souhrn reflexe na rozhodnutí PSP v el. médiích po závěrečném hlasování je například zde. Detailní výsledky hlasování jsou jistě zajímavým analytickým čtením, ale rozhodnující je především obecná shoda a podpora poslanců všech politických stran navržené cestě k digitalizaci. Současně pokračují práce a jednání o dalších krocích, ke kterým patří i dořešení úpravy již připravené základní podoby novely Zákona o elektronických komunikacích tak, jak bylo dohodnuto již v průběhu příprav a při vypořádání připomínek v meziresortním procesu v době před prázdninami. Některé urychlené požadavky na změny zákonů v samotném finále se ukázaly ve svých důsledcích jako komplikované či sporné a je určitě v zájmu věci nutné jejich celkové provázání s dalšími úpravami. Téma novely bude také mj. i předmětem dalšího jednání NKS , svolaného na 9.10.2007.

Žádné komentáře: