středa 26. září 2007

50% Evropanů přijímá digitální TV

Podle analýzy italské společnosti e-Media Institute přijímá 50% evropských domácností digitální televizi - z 20 zkoumaných západoevropských zemí (83 mil. z celkových 166 miliónů domácností). Jde o průzkum , provedený v průběhu června letošního roku. Ve výsledcích se projevilo i to, že například ve Finsku nebo Nizozemí již bylo analogové vysílání zcela ukončeno (do průzkumu s ohledem na datum průzkumu nebyly zahrnuty výsledky od nás z Domažlic:-) Ve zprávě v zahr. médiích je rovněž připomínáno, že Itálie patří k nejpomaleji se rozvíjejícím digitálním trhům.

Na trhu placených platforem je na čele satelitní příjem s 23 mil. domácností. Na trhu s pordukty IPTV je na čele Francie, celkově využívá služeb prostřednitcvím IPTV 3,8 mil. domácností.

Žádné komentáře: