sobota 1. prosince 2012

Boj o Světový telekomunikační řád vrcholí, ČR je spolu se západními státy proti cenzuře internetu

Ve dnech 3. až 14. prosince 2012 se koná v Dubaji Světová konference o mezinárodních telekomunikacích, WCIT-12. Konferenci pořádá Mezinárodní telekomunikační unie ( ITU ).
Konference se bude věnovat výhradně revizi stávajícího Mezinárodního telekomunikačního řádu (ITRs)

Přípravný proces této konference trval dva roky a podoba nového Řádu se  složitě formovala n komplikovaných jednáních v pracovních skupinách Rady ITU. V průběhu přípravných zasedání se potvrdilo, že existuje zásadní rozpor mezi přístupem k řadě záležitostí, především internetu, mezi západním světem, (vč. ČR), a blokem zemí, především arabských a afrických, podporovaných Sdružením nezávislých států v čele s Ruskou federací. 

Konečná podoba Mezinárodního telekomunikačního řádu tak nakonec vznikne až v průběhu konference. Návrhy měly členské státy možnost podávat do 3. prosince 2012, nicméně změny předložených dokumentů mohou být předkládány i v průběhu samotného fóra.

Před zahájením WCIT-12 lze shrnout, že členské státy jsou rozděleny do dvou hlavních skupin. Jedna skupina států, mezi nimiž se nachází evropské země, USA a Austrálie, žádá minimální změny. Dle těchto států má Mezinárodní telekomunikační řád zůstat dokumentem na vysoké úrovni a neměnit dosavadní způsob fungování internetu a datového toku.

Česká republika odmítá mmj. návrhy, které by otevřely prostor pro cenzuru internetu, zavádění regulace obsahu či prosazovaly cenovou regulaci odporující principům přijatým v rámci legislativy EU. 

Na druhou stranu např. africké a arabské státy, Kuba, Kamerun a další požadují rozsáhlou regulaci. 

Pozice České republiky byla v průběhu přípravného procesu koordinována v rámci Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ, CEPT, a na schůzkách zemí Evropské unie. Tyto koordinace budou pokračovat v průběhu celého zasedání WCIT-12. Delegace ČR bude na této konferenci hájit pozici ČR, která byla připravena v souladu s CEPT a zároveň bude vycházet ze zásad postupu schválených vládou ČR usnesení č. 667.

Žádné komentáře: