pondělí 17. prosince 2012

Analýza trhů mobilního telefonování bude do konce roku k veřejné diskuziJiž 1. listopadu  2012 uspořádal ČTÚ pracovní jednání se zástupci asociací operátorů ve věci projednání návrhu analýzy relevantního trhu č. 8 – přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích. ČTÚ v analýze konstatuje, že relevantní trh není dostatečně konkurenčním trhem, neboť na něm působí podniky se společnou významnou tržní silou a nápravná opatření vnitrostátního práva nebo práva Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže nepostačují k řešení daného problému.
Analýzy trhů  Trh č. 8 – přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích
Dne 1. listopadu uspořádal ČTÚ pracovní jednání se zástupci asociací operátorů ve věci projednání návrhu analýzy relevantního trhu č. 8 – přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích. ČTÚ účastníky workshopu seznámil s dosavadními závěry analýzy, ve kterých konstatuje, že relevantní trh není dostatečně konkurenčním trhem, neboť na něm působí podniky s významnou tržní silou a nápravná opatření vnitrostátního práva nebo práva Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže nepostačují k řešení daného problému. 

ČTÚ v představeném návrhu analýzy dále konstatuje, že velkoobchodní trh přístupu a původu volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích vykazuje znaky, jež umožňují rozvoj tacitní koluze (tedy takové formy kolektivní dominance, kdy oligopolisté neuzavírají formální či neformální dohodu o společném postupu, ale postupují ve vzájemné shodě, protože je to pro ně ekonomicky výhodnější, než mezi sebou soutěžit). Podle prezentovaných závěrů disponují soutěžitelé Telefónica, T-Mobile a Vodafone společnou významnou tržní silou. 

Vzhledem k dlouhodobé neexistenci dohody o vzniku MVNO (Pozn. v textech ČTÚ = mobilní virtuální operátor) ČTÚ navrhuje uložení nápravných opatření pro velkoobchodní službu přístupu (zahrnující na základě věcného vymezení trhu jak přístup k hlasovým, tak i SMS i datovým službám) a pro službu originace volání ve veřejných mobilních telefonních sítích tak, aby byl zajištěn rozvoj soutěžního prostředí. 
 
ČTÚ plánuje návrh analýzy ještě v letošním roce zveřejnit do veřejné konzultace.

Žádné komentáře: