úterý 18. prosince 2012

Nové evropské digitální priority pro 2013-2014


Evropská komise dnes přijala sedm nových priorit pro digitální hospodářství a informační společnost. Digitální ekonomika roste sedmkrát rychleji než zbytek ekonomiky, ale tento potenciál je podle EK v současné době zpomalován nesourodým celoevropským politickým regulačním rámcem.

Aktuální priority EK jsou výsledkem přezkumu původní Digitální agendy pro Evropu z roku 2010.

Plné provedení této aktualizované Digitální agendy by mělo zvýšit evropský HDP o 5% v  průběhu příštích osmi letech , kdy by  to ve svém důsledku mělo přinést 3,8 milionu nových pracovních míst.


Nové priority jsou:
1. Vytvoření nového a stabilního právního prostředí pro broadband
2. Nové propojené veřejné infrastruktury využívající digitálních služeb (Connecting Europe Facility )(eGovernment může podle EK snížit náklady na státní správu o 15-20%)
3. Spuštění projektu „Grand Coalition on Digital Skills and Jobs“
4. Návrh nové evropské kyber - bezpečnostní strategie ( s příslušnými směrnicemi)

5. Modernizace autorského práva v digitálním světě

6. Rozšíření „cloud computingu“ s využitím zakázek od veřejného sektoru (European Cloud Partnership (IP/12/1225) )

Žádné komentáře: