pátek 7. prosince 2012

Aktuální data o využití informačních technologií v ČR

Český statistický úřad prezentoval  údaje o využívání informačních a komunikačních technologii (ICT) v domácnostech a mezi jednotlivci v ČR  a to od roku 2002.


ČSÚ publikoval 4. prosince 2012 výsledky šetření zaměřené na využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2012, ze kterých mj. vyplývá, že v posledních 5 letech se zvýšil počet domácností v České republice vybavených osobním počítačem o 1,1 milionu, tzn., že v roce 2012 dvě třetiny domácností vlastnily počítač, téměř každá domácnost vybavená počítačem měla také připojení k internetu.

Občané České republiky nejvíce využívají internet k posílání e-mailů, čtení zpráv, novin a časopisů. Třetina Čechů nakupuje zboží nebo služby přes internet.

Z hlediska mezinárodního srovnání se Česká republika co se týče vybavenosti domácností informačními technologiemi (kromě mobilního telefonu) nachází pod průměrem členských zemí Evropské unie. Pokud jde o počet uživatelů internetu, Česká republika se přiblížila k průměru Evropské unie.

(Od roku 2006 jsou tato srovnání již povinná pro všechny členské státy Evropské unie.)

Žádné komentáře: