úterý 11. prosince 2012

Evropská komise (opět) proti ČTÚ

Komise pozastavuje český návrh na regulaci velkoobchodních sazeb za ukončení volání
 
Evropská komise vyjádřila vážné pochybnosti o novém návrhu Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), pokud jde o sazby za ukončení volání, které by měly nepříznivý dopad na spotřebitele v České republice. Ceny, které ČTÚ navrhl za některé služby ukončení volání, jsou dvakrát vyšší než ceny v jiných zemích, které používají správnou metodiku stanovení cen. ČTÚ uložil velkoobchodní ceny, které neberou v potaz účinné technologie založené na sítích nové generace. Sazby za ukončení volání jsou sazby, které si provozovatelé telekomunikačních sítí účtují navzájem za hovory uskutečňované mezi sítěmi. Každý provozovatel si přitom ponechává tržní sílu, pokud jde o přístup k zákazníkům v jeho vlastní síti. Tyto náklady se v konečném důsledku promítají do cen volání, jež platí spotřebitelé a podniky.

Nová regulace cen navržená ČTÚ není v souladu se zásadami a cíli telekomunikačních předpisů EU, podle nichž musí členské státy podporovat hospodářskou soutěž a zájmy spotřebitelů v EU.
Místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová prohlásila: „Evropská komise se snaží o spravedlivou regulaci a nepochybně zajistí, aby regulované sazby za ukončení volání byly ve všech členských státech stanoveny bez zbytečného odkladu na přiměřené úrovni."
Komise kromě toho kritizovala návrh ČTÚ regulovat velkoobchodní ceny za ukončení volání v pevných a mobilních sítích, který se vztahuje pouze na jednu telekomunikační společnost nabízející pevné telefonní linky a na tři ze čtyř mobilních operátorů na trhu. Aniž to ČTÚ jasně zdůvodnil, regulace cen by se na jiné účastníky trhu nevztahovala.
Jedná se již o druhý případ, kdy Komise v souvislosti s Českou republikou využila svých nových pravomocí týkajících se vnitrostátních nápravných opatření podle článku 7a směrnice o telekomunikacích. Toto řízení musí být ukončeno do tří měsíců.


Souvislosti
Podle článku 7 nové rámcové směrnice o telekomunikacích musí národní regulační orgány v oblasti telekomunikací oznamovat Komisi, Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a telekomunikačním regulačním orgánům v jiných zemích EU opatření, která hodlají zavést k nápravě neúčinné hospodářské soutěže na příslušných trzích.
Podle nových pravomocí udělených článkem 7a rámcové směrnice bude Komise v úzké spolupráci se sdružením BEREC jednat s ČTÚ příští tři měsíce o tom, jak jeho návrh pozměnit tak, aby byl uveden do souladu s právem EU. Do té doby je implementace návrhu pozastavena.
Nové předpisy Komisi rovněž umožňují přijímat další harmonizační opatření formou doporučení nebo (závazných) rozhodnutí, jestliže v EU dlouhodobě přetrvávají rozdíly v regulačních přístupech národních regulačních orgánů, mimo jiné v oblasti nápravných opatření.

Žádné komentáře: