pondělí 3. prosince 2012

Evropská Komise chce přístup na internetové stránky úřadů pro všechnyPro více než 100 milionů občanů EU by se díky novým pravidlům, které dnes u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením navrhla Evropská komise, zjednodušilo využívání veřejných služeb prostřednictvím internetu – např. při hledání zaměstnání, registraci auta, podávání daňového přiznání a žádosti o vydání pasu nebo řidičského průkazu.
 
Komisí navrhovaná směrnice o přístupnosti internetových stránek subjektů veřejného sektoru by od konce roku 2015 zavedla povinné funkce týkající se přístupnosti u 12 typů internetových stránek, které by byly v celé EU jednotné. Povinnost zajistit přístupnost by se vztahovala na základní veřejné služby, jako jsou sociální zabezpečení a zdravotnické služby, hledání zaměstnání, přihlášky na univerzitu a vydávání osobních dokladů a osvědčení (úplný seznam  - viiz dále). 

Dnešní návrh by přinesl užitek zejména 80 milionům Evropanů se zdravotním postižením a 87 milionům Evropanů nad 65 let. Například lidé se zrakovým postižením by pomocí čtečky monitoru uslyšeli popis obrázků, sluchově postižení by u audio souborů mohli vidět titulky a všechny části internetových stránek by bylo možno prohlížet jak pomocí klávesnice, tak myši. 

Po uvedení do praxe by dnešní návrh otevřel evropský trh přístupnosti internetových stránek, jehož potenciál, který je nyní využíván jen z 10 %.

Navrhovaná směrnice je nyní předkládána ke schválení Radě ministrů a Evropskému parlamentu.

Členské státy by musely zavést vnitrostátní pravidla a předpisy do 30. června 2014. 21 členských států již vnitrostátní právní předpisy nebo opatření k zajištění přístupnosti internetových stránek přijalo, ale pokrok je pomalý.
 
Dnešním návrhem Komise plní opatření 64 iniciativy Digitální agenda pro Evropu a článek 9 Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením.
 
Současná situace v přístupnosti internetových stránek veřejného sektoru je velmi špatná. Pouze jedna třetina ze 761 000 internetových stránek veřejného sektoru v Unii je plně přístupná, přestože jsou k dispozici technická řešení, z nichž některá byla vypracována v posledních 15 letech s pomocí výzkumu financovaného EU.
…………………………………………………………………………………………………………………….
Internetové stránky, na které se vztahuje navrhovaná směrnice EU o přístupnosti internetových stránek subjektů veřejného sektoru
·         Daně z příjmu: prohlášení, oznámení o vyměření
·         Služby úřadů práce v oblasti hledání zaměstnání
·         Dávky sociálního zabezpečení: dávky v nezaměstnanosti, dětské přídavky, náklady na zdravotní péči (náhrada nebo přímé zúčtování), studentské granty.
·         Osobní doklady: pasy a řidičské průkazy
·         Registrace automobilů
·         Žádosti o stavební povolení
·         Prohlášení na policii, např. v případě krádeže
·         Veřejné knihovny, např. katalogy a nástroje pro vyhledávání
·         Žádosti o rodné a oddací listy a jejich vydávání
·         Přihláška na vysokou školu nebo univerzitu
·         Oznámení o změně bydliště
Zdravotnické služby: interaktivní poradenství ohledně dostupnosti služeb, online služby pro pacienty, možnost objednat se u lékaře.
Podle úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením patří mezi osoby se zdravotním postižením osoby mající dlouhodobé fyzické, duševní, mentální nebo smyslové postižení, které v interakci s různými překážkami může bránit jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti na rovnoprávném základě s ostatními.

Žádné komentáře: