pátek 7. prosince 2012

Rada ČTÚ zřejmě poprvé v historii informuje o výsledcích svého zasedání

Rada ČTÚ zřejmě poprvé v historii zveřejnila alespoň formou tiskové zprávy stručné informace ze svého aktuálního zasedání, dříve než v sumární měsíční zprávě. Zasedání jsou v souladu se zákonem ryze pracovní a interní, neveřejná. Dosud ale nebyly poskytovány oficiální informace po zasedání.

Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 49. týdnu 2012

Praha, 6. prosince 2012. Rada ČTÚ na svém 68 a 69. zasedání ve 49. týdnu 2012 kromě jiného schválila změny Organizačního řádu Českého telekomunikačního úřadu. Změny reflektují jeho nové kompetence v oblasti poštovních služeb, které ČTÚ získal novelou zákona o poštovních službách.
Rada ČTÚ dále rozhodla o přijetí opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo od 10 GHz do 12,5 GHz. Důvodem vydání této části plánu je zejména flexibilnější využití pásma kmitočtů v rozmezí 10,7–11,7 GHz v pevné službě pro připojení bod–bod, a to pomocí rozšíření variant využití kanálových roztečí. Aktualizace má přispět k rozšíření vysokorychlostního přístupu k internetu v České republice.
Rada ČTÚ se dále seznámila se stavem přípravy broadbandového modelu pro stanovení regulovaných cen v sítích NGA včetně metodiky, definice vstupů do modelu, metodiky jejich sběru, ověření funkčnosti modelu, analýzy citlivosti a navržení optimálních hodnot vstupů.
Bližší informace naleznou zájemci v pravidelné měsíční monitorovací zprávě ČTÚ za příslušný kalendářní měsíc.

Žádné komentáře: