středa 5. května 2010

Setkání s jihočeskými starosty k digitalizaci

Ve čtvrtek 6. května 2010 od 10.00 hodin se v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje uskuteční setkání starostek a starostů měst a obcí Jihočeského kraje pod záštitou hejtmana Jiřího Zimoly.

Hlavním bodem programu bude situace související s ukončením analogového televizního vysílání z vysílačů pokrývajících územní oblast Jihočeského kraje a přechodem na digitální příjem televizního signálu. Zástupci Národní koordinační skupiny pro digitalizaci televizního vysílání budou informovat o současném stavu přechodu v území všech dotčených regionů i o způsobu a zajištění informační kampaně či možnosti objednání digihlídek přímo do obce. V ríámci prezentace je připravena diskuze.

Dalším bodem programu budou aktuální otázky rozvoje e-governmentu v ČR, zejména problematika zavádění elektronické spisové služby v prostředí městských a obecních úřadů.

Žádné komentáře: