čtvrtek 6. května 2010

EK: Technická pravidla pro přidělování kmitočtů z pásma 800MHz

EK přijala harmonizované předpisy EU pro rozvoj vysokorychlostních bezdrátových internetových služeb a k zamezení škodlivého rušení, jde o první krok.....ale kompetence národnístátů a regulátorů zůstává...

"Evropská komise dnes přijala rozhodnutí, kterými se stanoví harmonizovaná technická pravidla pro členské státy týkající se přidělování rádiových frekvencí v pásmu 800 MHz, která přispívají k zavádění vysokorychlostních bezdrátových internetových služeb a současně zabraňují škodlivému rušení. V několika členských státech se díky přechodu z analogového na digitální televizní vysílání uvolňuje v rámci tzv. „digitální dividendy“ kmitočtové pásmo 800 MHz."

Pokud se členské státy rozhodnou změnit stávající postup přidělování frekvencí (pro rozhlasové a televizní vysílání), musejí okamžitě uplatnit harmonizovaná technická pravidla stanovená rozhodnutím a zpřístupnit tyto frekvence bezdrátovým širokopásmovým aplikacím.

Dnešní rozhodnutí KOMISE o harmonizovaných technických podmínkách využívání kmitočtového pásma 790–862 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací v Evropské unii je zde v češtině. (včetně přílohy s techn.parametry)

Dnešní rozhodnutí samo o sobě nevyžaduje, aby členské státy zpřístupnily pásmo 790–862 MHz pro služby elektronických komunikací. Komise však tento návrh zvažuje v nadcházejícím programu pro politiku rádiového spektra, který zohlední nedávnou konzultaci na toto téma a vrcholnou schůzku o spektru organizovanou Komisí a Evropským parlamentem ve dnech 22. a 23. března


Podkladová studie EK

digitální dividenda na webu EK je zde

Žádné komentáře: