čtvrtek 1. května 2008

TV Prima TPP asi podpoří, kampaň určitě ne.

Na konferenci IIR v minulém týdnu zaznělo k tématu digitalizace mnoho zajímavých věcí a vyjádření, zejména pak aktuálně po stvrzení TPP ve vládě ve variantě „NOVA/Radiokomunikace“. Diskuze byla také o informační kampani, kde zástupce TV Prima jednoznačně odmítl, že by se televize Prima chystala jakkoliv zapojit v rámci podílu komerčního sektoru do společného postupu v kampani. V diskuzi byl také zopakován názor, že jde jen o věc státu ("který chce digitalizaci"), který je na toto ostatně připraven a kdy nabízí a doporučuje i po úspěšných vzorech ze zahraničí společný postup. Jediné, co je Prima podle vyjádření ochotna a připravena případně nabídnout pro kampaň, je prostor v rámci reklamních časů pro odvysílání spotů, tzn. za komerční úplatu.... Na nedávnou opakovanou výzvu rovněž nepřišla žádná nabídka či podnět. V každém případě uvidíme, jaký mediální mix v souladu se sledovaností a diváckým zásahem namíchá profesionální realizátor kampaně, i když navíc významná část prostředků půjde spíše než na celoplošně šířené informace přímo do regionů podle aktuálních termínů dle TPP a přímo k obyvatelům s konkrétními údaji a informacemi. O tom, že analog brzy skončí je obecně známo opravdu hodně.

Žádné komentáře: