sobota 10. května 2008

Digitální rozhlas bude!

Na posledním zasedání NKS v uplynulém týdnu přišla na pořad jednání i úvodní diskuze k problematice digitálního rozhlasu a legislativního řešení pro období kolem doběhu dosavadních rozhlasových licencí a nastavení modelu regulace a licencování pro další fáze rozhlasového vysílání. Nejde sice v relaci k aktuálně startovanému televiznímu přechodu o hlavní prioritu, nicméně je třeba se věcí seriózně zabývat. Pro další jednání NKS bychom měli po dohodě v NKS získat více podkladů, zejména technického a legislativního charakteru, abychom mohli v diskuzi pokročit dál. Zatím není jasné mj. například i to, zda a případně jaké jiné služby by mohly být v případě uvolnění kmitočtového pásma , kde je dnes rozhlas, nabízeny a využity. Na rozdíl od TV není zatím potřeba či zájem rychle uvolnit díl spektra, ale na druhé straně je digitální forma rozhlasového vysílání jasnou technogickou perspektivou. Jde tedy o to, za jakých podmínek se proces provede a jaké budou právní a technické perspektivy pro veřejnoprávní a komerční rádia a především jaké řešení bude pro posluchače vhodné a efektivní. Jak jsme již s kolegy naznačovali v závěru příprav diginovely, jde o oblast v českém právním řádu zatím ne(do)řešenou, resp. oblast s řadou různých nedostatků a nejasností, které si žádají systémový přístup než jen nějaké rychlé změny. Od minulých dnů je k dispozici i dílčí představa návrhu řešení ve formě podnětu některých komerčních subjektů, byť primárně s ambicemi řešit aktuální potíže a s náznakem budoucího uspořádání.

Žádné komentáře: