čtvrtek 1. května 2008

Dotazy k must carry z Evropské komise dorazily do Čech

Na základě některých stížností a po dvou vlnách kontrolních návštěv úředníků a funkcionářů z příslušných ředitelství Evropské komise se objevují první administrativní aktivity, zatím ve formě zkoumání a dotazování. V reakci na dřívější aktivity a podněty dorazila v těchot dnech do Čech významná reakce ze strany Evropské komise a jejich nejvyšších představitelů. Jde o dotazy k české legislativě, se kterými se EK obrátila na několik vládních resortů , a to s dotazy k aplikaci podmínek evropského regulačního rámce, včetně otázky tzv. must carry v českých zákonech.
Jde o problematiku, která primárně spadá do kompetence MPO jako odpovědného orgánů za „digitální“ legislativu. Jde však o celkový pohled na příslušnou část norem, neboť se zkoumá jak je celá problematiky v našich podmínkách dočasně po přechodnou dobu ( a v přechodných ustanoveních) nastavena - tzn. již od novely zákona z roku 2006 (nikoliv tedy jen jako reakce na stížnosti k vyrovnání podmínek pro všechny televize k k původní výhodě pro NOVU? Primu a ČT). Otázky jsou směrovány směrem k přezkoumatelnosti v souvislosti s tzv. veřejným zájmem.

P.S.
Mimochodem řazení nových programů do digitální nabídky kabelových televizí je pro řadu nově „přecházejících“ zákazníků jedním z motivů k tomuto rozhodnutí. Celkově se v posledních týdnech zvyšuje počet digitalizovaných přípojek v českých kabelových sítích. Věci se dávají do pohybu a „digitální brzdění hlavních hráčů z minulosti“ se již nebude časem s ohledem na množství „front“ asi již tak dařit.

Žádné komentáře: