pondělí 5. května 2008

Díky za schválený digitální plán, můžeme i zrychlit

"Pohledy", aktuální vydání časopisu STRATEGIE

Pohledy 5.5.2008 Zdeněk Duspiva

Vláda svým souhlasem s Technickým plánem přechodu na digitální televizní vysílání završila dokončení celého rámce pro přechodné i budoucí období. Digitální novela, ze které vzešly dokončené prováděcí předpisy, získala v Parlamentu zcela většinovou podporu.

To je určitě potvrzení správně nastavené cesty a současně i významný závazek pro pokračování celého procesu, který pomůže překonat poslední monopolní sféry s významnými vlivy na ekonomiku a celý společenský život. Pravidla jsou daná, jsou předvídatelná a transparentní a i přes dílčí výhrady v praxi proveditelná. V mediálních diskusích se v posledních dnech často také řešila otázka, kdo je vítězem posledního rozhodnutí vlády, samozřejmě i v reakci na výběr té časově delší a pro současné hráče výhodnější varianty.

Vítěze bych však v této chvíli nevyhlašoval, neboť výsledkem, který se „počítá“, musí být především „vítězství“ domácího diváka, který bude mít možnost přijímat více televizních programů v mnoha sítích a v plně konkurenčním prostředí. A rozhodně nejde jen o „čekání“ na výsledek, ale o aktivní pomoc a servis k dosažení společně tolik propagovaných přínosů digitalizace. Proto, aby bylo dosaženo cíle, musí proběhnout komplexní informační kampaň, která neponechá v nejistotě nikoho z našich obyvatel a podá praktické a konkrétní informace. I proto je třeba přivítat aktivní roli a spoluodpovědnost státu, nejen v podobě vydávání důležitých předpisů, ale i v souhlasu s financováním kampaně, kterou vládní koordinační skupina podrobně připravuje a projednává se všemi zainteresovanými.

Vydání Technického plánu se tedy po dlouhých přípravách podařilo, skončilo tak možná někdy trochu alibistické čekání a odkazování na potřebnost časového harmonogramu. Nyní je prostor pro skutečnou „digitální“ práci, více praktických kroků než v dřívější době diskusí. Není lepší perspektivy, než mít před sebou spoustu práce... zejména pro všechny, kteří to s digitalizací myslí opravdu vážně. Ostatně i přes výjimky v právě schváleném plánu je reálné, že ty ani nebudou nakonec potřeba, a navíc výsledná verze umožňuje i zkrácení termínů.

O autorovi Zdeněk Duspiva, Národní koordinátor pro digitální vysílání v ČR

Žádné komentáře: