čtvrtek 1. května 2008

NOVA by v dalším vývoji na trhu mohla brzy ztratit své historicky dané výhody, Prima může v digitálu jít do čela (zatím alespoň v počtu TV programů)

Mediální pozornost se poslední týden upřela především k Technickému plánu přechodu, ale poněkud stranou zůstaly i další významné dokumenty, které kompletují současné podmínky pro televizní vysílání a také motivují k přechodu na digitální vysílání. Dosud pro komerční televize (zprostředkovaně pro operátora) téměř symbolické poplatky za využívání kmitočtů se budou nyní měnit a to i v závislosti na přístupu/nepřístupu k TPP. Občas ještě sice zaznívá stesk některých zástupců dosavadních televizí o „zdražování digitálu“, když řešení je ve svých důsledcích spíše opačné,i když původní návrhy byly ještě „prodigitálnější“. V případě dalšího vysílání v analogu a postavení mimo TPP (nesouhlas s postupem spolu se všemi dle TPP) se bude naopak využívání kmitočtů pro dosluhující analogové televizní vysílání významně zdražovat. NOVA (dtto ČRA), jejíchž požadavky, které bylo možné technicky a termínově začlenit, v posledních týdnech MPO jako předkladatel do návrhu TPP vstřícně a téměř plně zakomponovalo, se nyní nadsazeně asi snad ani k TPP „nemůže nepřihlásit“, i když právní taktika v konečném rozhodování jistě sehraje své. Možná pak může sehrát roli i to, že by NOVA zůstala ve svém analogovém snažení nakonec dost možná i sama, tedy ještě zřejmě se svým operátorem a stejnými dosud zcela mimořádně úspěšnými lobbisty.

TV Prima naopak má v případě přístupu k TPP a v očekávaném souhlasu s plánem ohromnou šanci na stabilizaci a naději na další rozvoj. Dosavadní občas zpochybňovaná a do jisté míry vždy poněkud nejasná pozice kolem „licence bez soutěže“ na sdílených kmitočtech a na omezené ploše země , stejně jako časté obsahové a programové proměny (zatím vždy se zhoršením pozice na duopolním trhu) , by v digitální éře mohly být nahrazeny zlepšením dosavadního postavení i s určitým náskokem před současnými i novými konkurenty. Přechod na digitální vysílání by mohl Primě přinést nějakou výraznější změnu a příležitost. Zejména budou-li k tomu k dispozici navíc další programy (1-2). I přes přetrvávající a z médií sršící PR optimismus dosavadních hegemonů limitovaného mediálního trhu je ale již nyní v přípravách nových adeptů vidět, že i nové televize se o svoji šanci naprosto profesionálně a s invencí poperou.

P.S. Je k dispozici kontakt na evropskou společnost, která zajišťuje provoz speciálních těžkých nákladů helikoptérou, která je podle obchodního zástupce , působícího v ČR, připravena zajistit po dohodě dodávky i na území střední Evropy v období přechodu na digitální vysílání v našich podmínkách. TPP umožňuje i rychlejší postup a zkrácení termínů.

Žádné komentáře: