pátek 9. května 2008

a "MC" v ČR...aneb bude po případném zásahu EK NOVA či Prima ve "shodě s kulturní politikou státu"?

Must Carry Rules (MC) v ČR (za mne snad naposledy:-): Zatím jsou vztahy mezi zákonem vymezenými a předvídatelnými komerčními a veřejnoprávními TV a operátory kabelových sítí upraveny oboustranně zcela zadarmo (tedy jde o povinnost , vzájemně bezplatnou), po hypotetickém úplném zrušení MC půjde v případě komerčních televizí zřejmě již jen o čistě komerční smluvní vztahy a ceny (nepředpokládá se, že by Evropská komise případně zatím čistě hypoteticky rozhodla nepříliš spravedlivě a případnými dílčími změnami by nějak zvýhodnila jen některé komerční TV před jinými nebo by dominantní operátoři poskytovali za souhlasu soutěžního regulátora různé ceny podobným subjektům). Po dnešních zkušenostech jiných operátorů z jednání s některými komerčními televizemi může být výsledek vzájemných jednání a vztahů velice zajímavý… Je otázkou , kdo komu bude v případě hlavních mediálních hráčů platit a kolik.

Jedna z alternativ, o které se v zákulisí občas hovoří a která se nyní v diskuzích objevuje je nyní i ta, že v případě podpory komerčních TV vydanému TPP a celé terestrické digitalizaci ( a tím i dostatečné penetraci a dostupnosti), budou v jiných sítích tyto televize své programy nabízet za plných komerčních sazeb, neboť díky těmto programům jsou pak dále služby kabelových sítí jako atraktivní nabízeny dál koncovým uživatelům za úplatu (případně některé z velkých TV uvažují například údajně i o možmosti podílu na tržbách). Je rovněž známo, že ne všechny televize platí za šíření tam kde musí platit, plné sazby, například na satelitu, kde nejsou dominantní hráči a rizika přísné regulace cen. Podobně i některé programy dosud neplatily kabelovým operátorů, ale měly naopak od nich příjmy podle počtu diváků.
„MC“ je i dnes například obecně v ZEKu nastaveno relativně správně, spor je spíše o poslaneckou novelu z roku 2006 vč. úpravy mediálního zákona. Princip by při neschválení úprav zákona na přechodnou dobu teoreticky v plné verzi mohl v čisté podobě být, jak už bylo několikrát uvedeno, takový, že RRTV definuje „veřejný zájem“ a v tomto smyslu vybere programy (s velkou pravděpodobností v současné situaci takováto kritéria zcela určitě splní Česká televize se všemi svými programy, a jistě i některé další málo komerčně naformátované či neprofitní TV programy, a například NOVA s Primou mohou v této situaci tuto podmínky splnit u regulátora jen velmi těžko, spíš vůbec - je NOVA nebo třeba Prima "program... ve shodě s kulturní politikou členského státu.."). ČTÚ pak v souladu se zákonem vybere síť, ve které bude povinnost bezplatného umístění a šíření programů v MC. Přechodná dohoda pro část domácího trhu (resp.pro dominantního hráče jednoho ze segmentů) není nyní zřejmě již tak výhodná a je zájem ji i přes dočasnost zrušit. Obecně jde již delší dobu o smíchání pojmů MC a nejnižší programová nabídka... Nechme tedy věc dále raději právníkům, lobbistům a třeba i soudům, i když jde o proces s výsledkem poměrně neodhadnutelným....

Uvidíme také , jaký bude další vývoj například při aplikaci nové audiovizuální směrnice a zda se třeba objeví požadavky na přísnější transpozici předpisu EU v případě bude-li třeba zvolena a poslanci schválena varianta liberálnější než požaduje EU....

Žádné komentáře: