pátek 30. května 2008

Must carry - dočasný stav skončí ukončením analogového vysílání. Kompetentní orgány zatím rychlou změnu pravidel z roku 2006 neplánují.

Otázka přechodně nastavené tzv. podmínky „must carry“ ( kombinované a zaměňované za pojem „nejnižší programové nabídky“), která je na základě poslanecké komplexní novely mediálního zákona součástí legislativního rámce v ČR již od léta roku 2006, se opakovaně stává tématem jednostranného mediálního lobbingu. Ten se po vlně kolem loňského přijetí diginovely aktivizoval opět v poslední době a zřejmě vedl i k dotazům na dané téma z ředitelství Evropské komise pro média a IT počátkem letošního roku (resort eurokomisařky V.Redingové, ředitel Colasanti). Česká strana podle všeho ve své aktuální odpovědi EK popsala platný stav s přiměřeným vysvětlením, včetně argumentace a stručné geneze vývoje české legislativy, a to i ve vztahu k evropským regulím. Jde také o pravomoc RRTV rozhodovat o veřejném zájmu a tím i o významné možnosti rozšíření dosavadního předvídatelného počtu „povinných programů“. K tomu dojde po ukončení analogu, ostatně tak, jak obecně zněl i požadavek ze strany některých dnešních vehementních kritiků. Mechanismus uložení povinností ve veřejném zájmu zatím tedy není po dočasnou dobu uplatňován v plné míře a to i ohledem na specifické podmínky. Z povahy věci rovněž podle názoru některých domácích právních expertů vyplývá, že provozovatel převzatého vysílání není ekvivalentní s podnikatelem zajišťujícím síť elektronických komunikací a samotné provozování převzatého vysílání nepodléhá společnému předpisovému rámci pro sítě a služby elektronických komunikací.

P.S. Zdá se , že i nově startující televize Z1 bude moci od počátku vysílat svůj program v souladu se zákonem a stejně jako dosavadní dominantní konkurence.

Žádné komentáře: